Follow by Email

יום שישי, 12 בפברואר 2016

העברת מידע בינלאומי - תיקון 207חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר 207, התשע"ו-2015, מסדיר את סוגיית חילופי המידע בענייני מיסים. תיקון 207 לפקודת מס הכנסה, פורסם בספר החוקים הישראלי מס' 2509 ביום 26.11.2015. תיקון 207 לפקודת מס הכנסה מבוסס על הצעת חוק ממשלתית אשר פורסמה באפריל 2014 ומאוחר יותר, בגרסה משופרת, בחודש אוגוסט 2015. מועד התחילה של תיקון 207 לפקודת מס הכנסה נקבע ליום 1.1.2016 ואילך.
ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה