Follow by Email

יום ראשון, 7 בפברואר 2016

מיסוי חברות בינלאומיות - הסכם חדש
31 מדינות חתמו ביום 27 לחודש ינואר 2016 על הסכם למיסוי חברות בינלאומיות של ארגון ה-OECD המכונה גם MCAA, קיצור של Multilateral Competent Authority Agreement. ההסכם למיסוי חברות בינלאומיות, מגדיר, בין היתר, את הכללים לדיווח וחילופי מידע בין מדינות ביחס ל"מחירי העברה" לצורך גביית מס מחברות בינלאומיות.
ההסכם למיסוי חברות בינלאומיות מהווה הישג עצום לארגון ה-OECD בכל הקשור לקידום השקיפות הבינלאומית ושיתופי פעולה חוצי גבולות בענייני מסים. מדינת ישראל עדיין לא חתמה על ההסכם למיסוי חברות בינלאומיות, וההערכה היא כי המדינה תצטרף להסכם במועד מאוחר יותר לאחר השלמת הליכי חקיקה וקביעת המדיניות בעניין זה.
להרחבה בנושא חילופי מידע, ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה