Follow by Email

יום שני, 29 בפברואר 2016

תיקון 221 לפקודת מס הכנסה בנושא העברת מידעתיקון 221 לפקודת מס הכנסה, התשע״ו-2016, נועד ליישם את ההתחייבויות של ממשלת בישראל בנושא העברת מידע אוטומטי בענייני מס. תיקון 221 לפקודת מס הכנסה נועד למעשה לאפשר למדינת ישראל ליישם את הסכם ה-FATCA ולחתום על הסכמים נוספים לחילופי מידע בהתאם להמלצות ארגון ה-OECD. להלן סקירה של עיקרי הצעת חוק לתיקון 221 לפקודת מס הכנסה, הכוללת גם הערות משלימות והפנייה למקורות נוספים. להרחבה, ראו: תיקון 221 לפקודת מס הכנסה
ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה