Follow by Email

יום שבת, 20 בפברואר 2016

פסק דין בנושא מיסוי אופציותפסק דין קונטירה טכנולוגיות נגד פקיד שומה תל אביב, עוסק בשאלה האם יש לקבל את המוסכם בין חברה העוסקת במו"פ לבין חברת האם שלה בדבר אי הכללת שווי האופציות בהוצאות המו"פ המשולמות ע"י החברה האם, או שמא, כטענת פקיד השומה, לצורך חישוב הרווח יש לכלול את שווי האופציות בהוצאות אלו? להרחבה, ראו - קונטירה טכנולוגיות נגד פקיד שומה תל אביב
לפסקי דין נוספים ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה