Follow by Email

יום חמישי, 25 בפברואר 2016

החלטת מיסוי חדשה בנושא תושבותהחלטת מיסוי 2983/16 עוסקת במועד תחילת התושבות במקרה של העברת מרכז החיים לישראל שלא בסמוך למועד קבלת תעודת עולה ממשרד הקליטה. להלן עיקרי החלטת מיסוי בעניין מועד תחילת תושבות, כולל הערות משלימות והפניות למקורות נוספים. להרחבה בעניין זה, ראו: החלטת מיסוי מועד תחילת תושבות
להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)
להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים
לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה