Follow by Email

יום ראשון, 17 ביולי 2016

נאמנות תושבי ישראל - הוראות הפקודהבלינק הוראות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנות תושבי ישראל
יש להסתמך אך ורק על הפרסום הרשמי של פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ובכל מקרה אין לראות באמור להלן כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
להוראות חקיקה נוספות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות ראו: הוראות פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה