Follow by Email

יום חמישי, 21 ביולי 2016

נאמנות נהנה תושב ישראל ונאמנות קרובים

בלינק הוראות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנות נהנה תושב ישראל ונאמנות קרובים
יש להסתמך אך ורק על הפרסום הרשמי של פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ובכל מקרה אין לראות באמור להלן כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי. להוראות חקיקה נוספות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ראו: הוראות פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה