Follow by Email

יום ראשון, 24 ביולי 2016

הוראות בפקודת מס הכנסה לעניין חלוקה לנהנים לאחר סיום הנאמנות

בלינק להלן  - הוראות בפקודת מס הכנסה לעניין חלוקה לנהנים לאחר סיום הנאמנות והוראות לענין תשלום המס
יש להסתמך אך ורק על הפרסום הרשמי של פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ובכל מקרה אין לראות באמור להלן כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי.
להוראות חקיקה נוספות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ראו: הוראות פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה