Follow by Email

יום שלישי, 26 ביולי 2016

נאמנויות - חובת הגשת הודעה בידי יוצר

בלינק להלן  - הוראות בפקודת מס הכנסה לעניין חובת הגשת הודעה בידי יוצר. יש להסתמך אך ורק על הפרסום הרשמי של פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ובכל מקרה אין לראות באמור להלן כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי.
להוראות חקיקה נוספות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ראו: הוראות פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה