Follow by Email

יום שבת, 23 ביולי 2016

הוראות הפקודה לעניין נאמנות לפי צוואה והקנייה מחבר בני אדם

בלינק - הוראות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנות לפי צוואה והקנייה מחבר בני אדם.
יש להסתמך אך ורק על הפרסום הרשמי של פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ובכל מקרה אין לראות באמור להלן כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי.
להוראות חקיקה נוספות בפקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות, ראו: הוראות פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה