Follow by Email

יום רביעי, 15 ביוני 2016

עדכוני גילוי מרצון, יוני 2016בכירים ברשות המסים הודיעו לאחרונה כי מסמכי פנמה, כמפורט להלן, הכוללים מידע רב על חברות הרשומות במקלטי מס בשליטת תושבי ישראל, הגיעו למחלקת החקירות. כך, מנהל אגף חקירות ברשות המסים, שלומי אסטרוגו, הודיע לאחרונה בכנס לשכת רואי החשבון באילת, כי כל מסמכי פנמה והמידע שבהם, ובכלל זה ביחס לחברות הרשומות במקלטי מס, מצויים בידי רשות המסים, והיא פועלת לבדיקת שמות הישראלים המופיעים בהם. במקביל, רשות המסים הודיעה כי עד כה, נחשף במסגרת הליך גילוי מרצון, הון ישראלי בחשבונות בנקים בלתי-מדווחים בחו"ל, בהיקף של כ-17 מיליארד שקל. המס ששולם עד כה בעקבות הבקשות לגילוי מרצון עומד על סך של כ-650 מיליון שקל. אגב, הסכום הגבוה ביותר במסגרת בקשה יחידה בהליך הגילוי מרצון היה 48 מיליון דולר - כ-155 מיליון שקל. יש לציין בהקשר זה כי בחלק ניכר מהבקשות לגילוי מרצון, קרן ההון עומד על כ 300,000 דולר. להרחבה, ראו: עדכונים בנושא גילוי מרצון - יוני 2016
לעדכונים נוספים בנושא גילוי מרצון, ראו:
עדכונים בנושא גילוי מרצון - אפריל 2016
עדכונים בנושא גילוי מרצון - ינואר 2016
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה