Follow by Email

יום שבת, 25 ביוני 2016

פסק דין בנושא תושב ישראל לראשונהלהלן עיקרי פסק דין פיליפ מנדלקר נגד פקיד שומה תל אביב שניתן על ידי כב' השופטת ד"ר מ. אגמון-גונן, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, ביום 22.05.2016. פסק הדין עוסק, בין היתר, בעניין תושב ישראל לראשונה (עולה חדש) לעניין הטבת מס לפי סעיף 14 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), בנוסחה קודם לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005.  
להרחבה בעניין הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, כולל תכנון מס
לפסקי דין נוספים ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה