Follow by Email

יום שישי, 10 ביוני 2016

מס בארצות הברית לתושב חוזר ותיקפסק דין אשר פורסם בבית משפט פדראלי לענייני מסים בארצות הברית לאחרונה, מרע את מצבם של עולים חדשים ו/או תושבים חוזרים מארה"ב. בית המשפט אימץ את העמדה של רשות המסים האמריקאית (IRS) לפיה מי שנחשב תושב ישראל לענייני מס, שהוא גם אזרח אמריקאי, לא יוכל לעשות שימוש בהוראות המקלות באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארצות הברית, ולמעשה ייאלץ לשלם מס רווחי הון בארה"ב. להרחבה בעניין זה, ראו: מס רווחי הון בארצות הברית לתושב חוזר ותיק
‏להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה