Follow by Email

יום שני, 27 ביוני 2016

תכנוני המס הבאים


לדברי ד"ר אבי נוב, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, "שאלת אופן המיסוי של 'מימון המונים מורכבת, ומעוררת שאלות רבות הן בהיבטי מס ערך מוסף והן בהיבטי מס הכנסה. אין ספק כי מדובר בפעילות כלכלית מבורכת, המאפשרת מימון עסקים בלי לעבור דרך גורמי התיווך המסורתיים כגון בנקים או גופי מימון חוץ בנקאיים. פעילות מימון המונים היא אלטרנטיבה יעילה לשוק המסורתי של ההלוואות, ובצדק מכונה גם 'הלוואות חברתיות'.  ככל שרשות המסים וכן רשויות אחרות ישכילו לפתח הוראות שאינן מחמירות עם הפעילות של מימון המונים, כך יתפתח תחום חשוב זה. החלטות המיסוי שפורסמו עד כה בעניין מימון המונים מחמירות לדעתי יתר על המידה ועשויות לפגוע באטרקטיביות ובהתפתחות של תחום זה". 
להרחבה, ראו: המס שיוטל על הלוואות במימון המונים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה