Follow by Email

יום רביעי, 1 ביוני 2016

נחתם הסכם בין רשות המסים ליהלומניםהסדר מס בין רשות המסים לבורסה ליהלומים נחתם לאחרונה. לפי ההסדר, יהלומנים ישלמו 25% מס על 3.1% ממחזור עסקיהם, או כמו כל נישום רגיל, לפי הסכום הגבוה מבין השניים. בהתאם להסדר המס יהיה בשיעור אחיד לכלל ההכנסות, ולא דיפרנציאלי (שיעור נמוך על הכנסה קטנה יותר) ­ ויחול גם על יצרנים ומתווכים. בנוסף, המס על נישום יחושב לפי הכנסת מינימום של 210 אלף שקל בשנה, לעומת 193 אלף שקל בהסדר הקודם. נציין כי היהלומנים לא הגיעו להסכמה עם רשות המסים בנוגע לגילוי מרצון של הכנסות עבר, אשר שלא דווחו לרשויות המס, ויהלומנים יוכלו לפנות לרשות המסים, כמו כל אזרח בישראל שפונה לגילוי מרצון.
להרחבה בנושא גילוי מרצון, ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה