Follow by Email

יום ראשון, 5 ביוני 2016

מיסוי מכירת תוכנהבפסק דין שפורסם לאחרונה נדחה ערעור על שומת מס הכנסה שהוצאה לאדם לאחר שתשלום שקבל מחברה תמורת פיתוח מערכת אבטחה, סווגה כהכנסה ממשכורת בהתאם לסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, ולא כרווח הון בהתאם לסעיף 88 לפקודה, כפי שבקש. מדובר בפסק דין בעניין יורם סגל נגד פקיד שומה נתניה, שניתן בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד. המשמעות של פסק הדין היא תשלום מס גבוה יותר של הנישום, אשר במקרים רבים עשוי להיות כפול מהמס שהיה משתלם אילו ההכנסה סווגה כריווח הון. עיון בפסק הדין הזה, ובפסקי דין נוספים, מלמד כי במקרים רבים ניתן יהיה לסווג את התשלומים כאמור כרווחי הון, וכך לשלם מס מופחת.
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה